Skolen på Nyelandsvej: Nye rum, ny start

Fra august 2016 får skolen væsentligt mere plads, når 6.-9. klasse flytter på Lollandsvej. Vi skal derfor igang med planlægningen af de fysiske læringsmiljøer, i første omgang på Nyelandsvej.

I september og oktober 2015 har hvert årgangsteam fra 0.-5. årgang en hel dag med fokus på det fysiske læringsmiljø i deres årgangsområde: Studietur og workshop.

Opgaven: Hver team har til opgave at gentænke og videreudvikle årgangens indretning ud fra skolens vision og skolereformen, så de fysiske læringsmiljøer understøtter det, vi sigter efter bedst muligt. Formålet med temadagen er, at hvert team kommer godt i gang med arbejdet – og måske noget kan realiseres allerede nu.

Studietur- og workshopdag: Dagen starter med en kort intro på skolen, hvorefter vi besøger Høsterkøb Skole og også kigger ind på to andre skoler. Tilbage på Nyelandsvej er der frokost, hvorefter eftermiddagen byder på et kortere inspirationsoplæg og konkrete værktøjer til arbejdet. Dagen rundes af med en workshop i teamet om samspillet mellem pædagogik, læring og rummenes brug og indretning.

Efterfølgende arbejder teamet videre og involverer også børnene i et eller andet omfang, som teamet vurderer og tilrettelægger.

På et tidspunkt i processen præsenterer teamet sit foreløbige (men ikke færdige) arbejde for ledelsen og et andet team mhp. feedback i forhold til vision og principper, hvorefter teamet færdiggør sit arbejde.

Budgetmæssige rammer

Vi skal bruge processen til at skabe os et overblik over, hvad der ifølge teamenes vil være brug for, for at kunne realisere det læringsmiljø, vi ønsker. Derefter vil vi arbejde på at imødekomme det bedst muligt med de ressourcer, der kan skabes til det. Som en start har hvert team 20.000 kr frit til rådighed i dette kalenderår til mindre justeringer, afprøvning og småindkøb. Ønsker, der rækker ud ovre dette budget, går videre til ledelsen, som undersøger mulighederne og tager stilling i en tværgående prioritering. Skolen og SFO’en har også inventar, der eventuelt kan sættes i spil andre steder på skolen efter behov.

Visionen er afsættet – og herpå bygger vi principper for læringsmiljøet


Skolens vision er afsættet for arbejdet. Vi har på den baggrund udarbejdet nogle principper for, hvordan skolens rum skal understøtte visionen. Dem kan du læse om her Vision & principper (eller ved klik på figuren til venstre). Disse overordnede principper er suppleret med nogle konkrete kriterier for selve indretningen, som skal hjælpe os med at drive den pædagogik, vi ønsker. 

Her kan du se, hvor de forskellige teams har hjemme, og hvilke rum, årgangen kan råde over incl beliggenhed af teamrum: Oversigtsplaner: Hvem bor hvor

Som inspiration til arbejdet er der her links til inspirationsfotos, værktøjer og idekort. De forskellige teams har formentlig også selv en masse ideer, som kan sættes i spil.

ET PAR VIDEOEKSEMPLER FRA ANDRE SKOLER

Pegasus Bay School (NZ) 

Stonefields (NZ)

Vestre Skole i Silkeborg – udskolingsområde

Høsterkøb Skole

 

INSPIRATIONSOPLÆG

vi har også været her

Close Menu