Projekt RULL, Rum til Leg og Læring: Oplæg om fremtidens skole

Lene: Jeg har holdt oplæg for områdelederne i Århus Kommunes Børn & Unge-afdeling om erfaringerne fra SKUB-projektet samt oplæg i et midtby-brugerseminar om visioner for fremtidens skoler.

Jeg har derudover haft den fornøjelse at have områdeledere og deres institutions- og skoleleder på besøg i Gentofte ved flere lejligheder.

RULL-projektet er den næste store, samlede investering i folkeskolens udvikling. Der bliver spændende at følge innovationen herfra.

Skoleleder: “Jeg har i mine 17 år som skoleleder ikke hørt et mere vedkommende, klart og inspirerende oplæg end det du under tidspres leverede i aftes om visionsprocesser, sammenhængen mellem pædagogik og byggeri og problemstillingen med at være bundet af sin fortid og ikke at kunne skue fremtiden. Tak fra såvel min bestyrelse som fra mig selv. Vi håber at få lejlighed til at møde dig igen.”

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu