Samarbejde i byggeteams – key performance indicators

Lene: Som led i proceslederrollen i store skolebyggerier har jeg tilrettelagt og faciliteret KPI-målinger (Key Performance Indicators), der sikrer, at teamet får talt om gensidige forventninger og samarbejdets udfordringer i forhold til projektets mål – og laver en fremadrettet handlingsplan. Det skal sikre et smidigt, velsmurt og kvalitetsorienteret samarbejde om store projekter som skolebyggerier.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeriskoleudvikling og brugerworkshops.

vi har også været her

Close Menu