Vidensbyggeri: Indretning som udviklingsstrategi

Trods høje pædagogiske ambitioner i landets kommuner og på skolerne har kun de færreste penge til store ombygningsprojekter. Der er andre veje til at øge skolebygningernes værdi i et nutidigt læringssyn. For få midler – set i forhold til byggeri – kan en skoles pædagogiske potentiale løftes markant. Pædagogisk baserede indretningsprojekter koblet med praksisudvikling er en alternativ og effektiv udviklingsstrategi i sigtet på at etablere moderne læringsmiljøer. Oplægget gik tæt på, hvordan skolen kan tænkes anderledes trods traditionelle rammer med et væld af konkrete eksempler på nyskabende indretningsprojekter.

Lenes oplæg indgik på Erhvervsejendoms konference om Skoler & Vidensbyggeri i oktober 2009.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu