Skolereform: Hvad er elevernes budskab?

Frederikssund Kommune er som alle andre godt i gang med skolereformen – og ungdomsskolen er på vej til en ny rolle, som Autens har bistået med at udvikle. Det handler om at være talerør for de unge, samarbejde tæt med skolerne og sikre en meningsfuld og lærerig fritid, hvor de unge har stor indflydelse. Ungdomsskolen kan endvidere spille rollen som central og tværgående facilitator for de ting, byens unge ønsker af skolen, men som er svær at løfte for den enkelte skole.

Som led i arbejdet inviterede vi alle elevråd til heldags Ide Camp. Vi ville høre, hvad de ønsker af skolereformen – og hvad de ønsker af deres ungdomsskole fremover. Det er der kommet en række spændende og også lidt overraskende budskaber ud af, som nu er båret ind i den kommunale proces med realisering af skolereformen.

Særligt bemærkelsesværdigt – men måske ikke overraskende – var en tydelig bøn om høj seriøsitet og målrettethed i både valgfag og kreative fag, der ligger ved siden af eksamensrækken. Fx sætte høje mål i idræt og lave noget, som de unge synes er værd at bruge tid på. At valgfag er reelle tilvalg fremfor ‘tvang’ af 2-3 fag, man ikke rigtig ønsker – for det sænker niveauet af seriøsitet og interesse i undervisningen, når for mange ikke rigtig gider det. Eller have tilstrækkeligt moderne it-udstyr, for ellers spilder vi for meget af deres tid.

Autens har tilrettelagt, faciliteret og dokumenteret processen i tæt samarbejde med ungdomsskolens ledelse.

vi har også været her

Close Menu