PÅ VEJ MOD FREMTIDENS SKOLER EFTER REFORMEN

Skolereformen er mange steder ved at finde sit leje, så der nu er fornyet luft til næste skridt i den enkelte skoles udvikling og modige nytænkning. Vi hjælper skoler og kommuner med at skabe nye drømme og betræde nye stier med børnenes læring og trivsel i centrum. Måske kunne den give en god snak hos jer?

Vi kommer gerne og inspirerer jer, leder forandringsprocesser og skaber nye løsninger sammen med jer, hvad enten det handler om pædagogisk praksis med vægt på det 21. århundredes kompetencer, om nye skoleformer eller inspirerende nytænkning af jeres fysiske rammer.

Vi giver jer også gerne altid nummeret på nogle af de kommuner og skoler, vi for nylig har arbejdet sammen med, så I kan høre nærmere om os som samarbejdspartner for jer. Eller slå på tråden og hør, hvad vi kan gøre for – og med – jer!

Lidt mere om os

Hvordan laver vi nye modeller for skole, der giver mening i børn og unges liv – i et digitalt, globalt videnssamfund, hvor verden og skolen smelter meget klarere sammen? Vi har masser af bud, og det har I garanteret også. Sammen hjælper vi nye praksisformer til det 21. århundrede på vej.

Vi inspirerer til nye drømme, bygger visioner med jer og skaber konkrete forandringsprocesser med vægt på samskabelse, prototyping og global inspiration – i processer, hvor både lærere, pædagoger, elever og forældre kan være aktive samarbejdspartnere med al deres værdifulde indsigt. Især lægger vi vægt på at trykprøve udviklingsprojekter i relation til elever. Vi skal flytte noget i forhold til deres læringsvilkår.

Rom blev ikke bygget på én dag 

Større udviklingsprocesser er en stor mundfuld for enhver organisation. Det er derfor en vigtig del af det, vi gør, at vi tager hånd om hele projektledelsen – i tæt samarbejde med ledelsen – og på den måde tilfører skolen de ekstra kræfter og muskler til planlægning, projektledelse, kommunikation, workshops, oplæg, opfølgning m.m., som sådanne processer kræver. Det skal flytte noget og have en troværdighed hos medarbejdere, samarbejdspartnere og ikke mindst eleverne.

Et af vores store fokusområder er at tænke skole anderledes, fx gennem entreprenørskab eller nytænkning af udskolingen. Læs eksempelvis om Future College – vores bud på nytænkning af skole for de ældste elever med afsæt i personalisering, entreprenørskab og nye organiseringsformer.

Du kan også læse om Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling eller se eksempler på inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu