Tema: Udearealer i den moderne skole

Der er på de fleste skoler et stort uudnyttet potentiale for læringsrum i det fri, som kan være forholdsvis billige at etablere – set i forhold til store ombygninger. Udelæring kan give helt andre muligheder for at skabe undren og hands-on i læreprocesser. Ligeledes kan de rette faciliteter ude støtte op om både tilegnelse af viden, udvikling af kompetencer samt give helt andre rum for fælles læreprocesser end det typiske klasserum giver mulighed for. Autens udvikler ideer til, hvordan uderum kan tages i spil i læreprocesserne.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer.

vi har også været her

Close Menu