Teknisk Skole vinderprojekt fase 1

Autens er sammen med Aarstiderne Arkitekter (totalrådgiver), Søren Jensen Rådgivende Ing. A/S og Møller & Grønborg udpeget som ét af to vinderhold, der nu går videre til fase 2 i en anonym projektkonkurrence om Teknisk Skole Silkeborg. Det andet rådgiverteam er Henning Larsen Architects.

Vi har med afsæt i bygherrens vision for fremtiden skabt et hus eller snarere en læringsby under overskriften Vejen Til Virkeligheden. Et hus, som bygger bro fra folkeskole til arbejdsliv; Som gør læring meningsfuld her og nu såvel som på sigt; Et hus som vokser ud af en moderne læringstænkning, så rammerne bliver klare og funktionelle redskaber for en ny tilgang til læring, motivation, fællesskaber, partnerskaber og meget andet – inde som ude.Vi har lagt os i selen for at skabe et nyt, relevant bud på en mangfoldig teknisk skole af det tredje årtusind – i tæt samspil med sin omverden og med klart afsæt i elevernes trivsel og læring.

Kombinationen af dygtige arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter med Autens’s ekspertise i moderne læringstænkning og læringsmiljøer nationalt og internationalt har været utroligt frugtbar. Det har bidraget til et hus, der tager klart udgangspunkt i elever og læring, og som videreudvikler visionens læringskoncept til et nyskabende bud på en Teknisk Skole.

Projektkonkurrencen angik forslag til en ny teknisk skole på 22.500 m² beliggende på den nuværende brandredningsstationsgrund nord for Bredhøjvej i Silkeborg. Den nye Tekniske Skole Silkeborg skal rumme HTX, Hotel og Restaurant skole, Auto, Håndværk og Design samt et elevhus med 200 boliger.

Teknisk Skole Silkeborg skal fungere som en samlet skole med et arkitektonisk markant udtryk, der understøtter stærke partnerskaber med erhvervsliv og organisationer og ikke mindst er attraktiv for nye elever. En skole, hvor innovation og kreativitet er i højsædet, hvor aktiverende læringsformer og en oplevelsesorienteret pædagogik er bygget ind i murene, og hvor bevægelse er en vigtig del af hverdagen.

vi har også været her

Close Menu