EU Ekspertworkshop: Fremtidens erhvervsuddannelser

November 2009

Lene: Efter mit oplæg på EU-konferencen i juli blev jeg inviteret til en 2-dages workshop for “Competencebased Curriculum in Vocational Education and Training”.

Der var samlet 20-25 eksperter fra forskellige europæiske lande, Unesco, OECD og Harvard – og den ekspertise, der i denne sammenhæng var efterspurgt fra mig, var fremtidsrettede læringsmiljøer. Det var en spændende kreds af mennesker, hvor mange arbejdede med uddannelsesudvikling set fra internationale organisationer.

Der var bemærkelsesværdigt lidt fokus på betydningen af læringsmiljøer – og sammenhængen mellem pædagogik, organisering og fysiske rammer i erhvervsskolers kvalitet. Der bliver forhåbentligt lejlighed til at tage dette et skridt videre på et tidspunkt.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling.

vi har også været her

Close Menu