Fredericia Kommune bygger skoler om

14.09.2010

Fredericia Kommune er ved at udarbejde en helhedsplan for renovering af tre skoler over de kommende år. Lene bidrager i september-oktober 2010 i planlægningen og gennemførelsen af et seminar for skolebestyrelser på tværs af skolerne, som skal sætte fokus på de pædagogiske behov, byggeriet skal løfte.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu