Inspiration til ombygning på Vig skole

I løbet af efteråret 2010 har Lene holdt en inspirationsaften med lærerværelse og ledelse på Vig skole for at give nye vinkler og ideer ind i planlægningen af en forestående ombygning af skolen. Aftenen bestod i dels et oplæg med inspiration til helt anderledes skolemodeller og skolebyggerier, dels et par workshops hvor lærere og ledelse fik lov til at prøve kræfter med egne indspark og ideer.

Herefter har Lene ydet rådgivning i forbindelse med den kommende ombygning i forhold til udviklingen af det pædagogiske visionsgrundlag. Dette særligt for i samarbejde med skolen at få etableret det fundament, som arkitekterne kan arbejde videre ud fra, når de i 2012 slår de nye streger for ombygningen af skolen. Der er også blevet set på den nuværende bygningsmasse i samspil med de formulerede pædagogiske visioner, og hvordan nye anvendelser eller tilgange kan berige brugen af skolen.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggerilæringsmiljøer og generel skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu