Interview: Lene i samtale med Diarmaid Lawlor, Skotlands Bygningsstyrelse

Lene var inviteret til at holde åbningskeynoten på Education Building Scotland – en årlig konference under den skotske regerings Architecture & Design Scotland. Årets tema var Scotland’s Learning Estate –Connecting People, Places and Learning.

Forud for konference talte Diarmaid Lawlor, A&DS Director of Place, med Lene om vigtigheden af, at elever kan tage ejerskab for deres læringsrejse og hvordan man kan udvikle skoleprojekter, som fra helt tidlige faser tager fat i at skabe en fælles pædagogisk vision og bringer lærerne i spil som innovatører. Læs med her:

vi har også været her

Close Menu