Oplæg om 21. cent skills og læringsmiljøer for Rødkilde Gymnasium

Den 16.09.21 holdt Autens oplæg på Rødkilde Gymnasium for skolens bestyrelse om det 21. århundredes kompetencer og læringsmiljøer.

Oplægget var en blanding af deltagerstyrede aktiviteter og foredrag og der var indlagt diskussioner i grupper og par om fremtidens gymnasium, viden i det 21. århundrede samt hvilke kompetencer vi i fremtiden vil få mest brug for.

vi har også været her

Close Menu