Pædagogisk tilstandsvurdering af skoler

Kommuners ejendomsafdelinger lægger typisk et stort arbejde i at have et godt overblik over kommende vedligeholdelse og bygningsmæssige investeringer. Det skaber en god bund for den økonomiske planlægning årene ud i fremtiden. Men er en skole “investeringsfri”, hvis den blot er godt vedligeholdt? Svaret er selvfølgelig nej. De pædagogiske rammer kan i lige så høj grad som de tekniske være utidssvarende og trænge til opgradering.

Autens blev i sommeren 2012 i samarbejde med Grontmij A/S bedt om at gennemgå samtlige folkeskoler i en kommune nord for København med henblik på en pædagogisk tilstandsvurdering. Autens udviklede et vurderingsværktøj, der kunne give overblik på den enkelte skole såvel som på tværs af kommunens otte skoler. Det giver kommunen et strategisk overblik over, hvor der må forventes investeret i de fysiske rammer indenfor de kommende ti år, såfremt man ønsker en pædagogisk tidssvarende skoleportefølje.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggerilæringsmiljøer og generel skoleudvikling.

vi har også været her

Close Menu