Specialist Schools & Academies Trust: Studietur 2010

En lille flok skoleledelser fra England besøgte os: Det var en studietur på fem Gentofte-skoler, hvor sammenhængen mellem pædagogik og fysiske rammer er klar og uundværlig. Særlig med fokus på differentierede læringsmiljøer, udviklingsprocessen og ikke mindst hvilke grundlæggende værdier vi kommunikerer gennem vores fysiske rammer om skole, mennesker og læring. Tilbagemeldingerne og reaktionerne var overvældende. Børn i Danmark oplever markant større frihed og plads til initiativ, kreativitet og leg i danske skoler og fritidsordninger sammenholdt med engelske jævnaldrende. Vores meget tidlige fokus på dannelse, sociale kompetencer og barnet selv allerede i vuggestuer og børnehaver slår tydeligt igennem i ansvarlige børn, som kan betroes med frihed og indflydelse.

Deltagere:
“Thanks (…)! It has been one of the most powerfuld CPD (efteruddannelse) I have ever experienced!”.
“I cannot change the culture of my country, but I can change the culture of my school!”.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøerskolebyggeri og generel skoleudvikling.

vi har også været her

Close Menu