3-ÅRSPROGRAM I HØJE TAASTRUP: PROJEKT-BASERET LÆRING

Uge 32 i 2018 lød startskuddet til projekt ”Fremtidens Skole” i Høje-Taastrup Kommune. Dermed også startskuddet til det pt. største kompetenceudviklingsprojekt i Danmark indenfor Projektbaseret Læring, Innovation og Autentiske Læreprocesser. Med 10 mand på gulvet fra Autens kørte vi 2 intense dage for hver af skolerne i Høje Taastrup. Målet var at designe et første fælles projekt i hvert årgangsteam efter en konkret designmodel med faglige læringsmål og tydelig rammesat arbejde for eleverne.

Et helt særligt fokus blev sat på at engagere, motivere og lede eleverne gennem spændende læreprocesser. Læreprocesser som er didaktisk designet gennem en læringsorienteret samarbejdskultur. Rachel og David fra High Tech High og Clare fra Engaged Learning var med på gulvet sammen med Ian, Christoffer, Lene, Elizabeth, Søren Peter, Lise Lotte m.fl.

Det var første skridt i et 3-årigt program, Fremtidens Skole.

 

Kort om projektet

Høje-Taastrup kommune har en brændende ambition om, at alle kommunens skoler står stærk på meningsfulde, autentiske læreprocesser. Læreprocesser, hvor børns engagement og innovative evner udvikles i kobling med den omkringliggende verden. Vi varetager kompetenceudvikling indenfor projektbaseret læring for kommunens lærere og pædagoger – i alt 700 lærere og pædagoger. Projektet løber over tre år og støttes af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

vi har også været her

Close Menu