Projektbaseret læring på Brorsonskolen

Brorsonskolen i Varde står overfor at skulle sammenlægges med to af kommunens andre skoler og i den forbindelse flytte til nye bygninger. I august 2021 flytter de ind i spændende, nye bygninger og bliver til Frelloskolen. Forud for sammenlægning og flytning, havde Brorsonskolen et ønske om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Stærkt inspireret af LEAPS-skolerne ønskede de at arbejde mere projektbaseret med autentiske, innovative forløb, som i højere grad giver eleverne medbestemmelse og handlekompetencer. 

I august 2019 lagde vi ud med en pædagogisk dag, hvor alle lærere og pædagoger blev introduceret for FIRE-modellen som udgangspunkt for deres planlægning af skoleårets første projektforløb.

Siden har vi arbejdet med gode projektspørgsmål og problemstillinger som et vigtigt redskab til at sikre fagligheden i et projektbaseret forløb.

I løbet af september 2019 deltog vi på teammøder, hvor lærerne havde mulighed for at få vejledning i deres konkrete projekt. Da forløbene var gennemført i oktober måned, havde vi en fælles evaluerings-seance.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Brorsonskolen. Både ledelse, lærere og pædagoger, fordi stemningen på skolen er så god. Alle har arbejdet meget engageret, og der er kommet fantastiske projekter ud af det. 

Der er ingen tvivl om, at den nye Frelloskolen bliver en rigtig god skole at gå på med de medarbejdere! Og jeg glæder mig til at følge med i udviklingen. Du kan følge med her.

vi har også været her

Close Menu