Projekt Fremtidens Skole i Høje Taastrup

I august 2018 påbegyndtes Projekt Fremtidens Skole i Høje Taastrup kommune – et ambitiøst kompetenceudviklingsprojekt på samtlige ni skoler. Målet med projektet er at klæde eleverne på til det 21. århundrede med stærke kompetencer og dyb læring. Herudover også at flere unge tager en ungdomsuddannelse og bliver motiverede til at uddanne sig.

Autens varetager kompetenceudviklingen i projektbaseret læring for kommunens lærere og pædagoger, mens Mannaz og Københavns Professionshøjskole sideløbende arbejder med udvikling af hhv. lederteams og professionelle læringsfællesskaber. I alt 700 lærere og pædagoger bliver i disse år uddannet i projektbaseret læring- De er nu i gang med arbejdet med innovative og autentiske projektforløb på alle årgange. Projekt Fremtidens Skole løber over tre år og støttes af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.

praksiskonsulent aktivt deltagende i planlægningen

Praksisnær teamstøtte

Vores centrale indsats er en kombination af skræddersyede skole- og makkerskoleevents. Herudover også målrettet teamstøtte, hvor vi er til rådighed, hvor netop det enkelte team har behov. Vi rykker ud med konsulenter, der selv har indgående erfaring med projekter. Vores praksiskonsulenter er i og op til projektperioden aktivt deltagende i at støtte de enkelte teams i planlægningen.

Makkerskabsskoler 

Et vigtigt fundament i projektet er, at der udvikles en åben samarbejdskultur, der ser undervisningen af en klasse eller af den enkelte elev, som et fælles anliggende. Samtidig er det en grundfilosofi at gøre læring autentisk – og rette arbejdet mod et publikum eller modtagergruppe udover egen klasse. Projektet har derfor også etableret makkerskabsskoler, som giver de enkelte teams mulighed for at videndele og inspirere hinanden på tværs af skoler. 

EdCamps, workshops og andre videns- og værktøjsforaer 

Vi skaber undervejs forskellige videns-, værktøjs- og inspirationssessions, som baner vejen for et fælles sprog. Samtidig samler de erfaringerne fra de innovative, autentiske læringsforløb, som lærere og pædagoger udvikler på i løbet af de tre år.

Inspiration fra ind- og udland 

Vi kommer med inspiration, praksiserfaring og viden fra både ind- og udland. Vores konsulenter brænder for sagen, og de har selv arbejdet med innovative og autentiske læringsforløb og ved, hvad der i praksis skal til for at sikre, at eleverne får styrket deres faglighed, motivation og tværgående kompetencer. 

FIRE-modellen

Kommunen har i samarbejde med skoleledelserne valgt FIRE-modellen som afsæt for skolernes arbejde. Det er er et undervisningsdesign, som er udviklet af Lilian Rohde og Anja L. Olsen og beskrevet i bogen Innovative Elever. FIRE-modellen er valgt, fordi den er et godt eksempel på, hvordan der i en design-proces skabes en struktureret og innovativ arbejdsramme. Den strukturerede ramme hjælper eleverne gennem fire centrale faser af en innovationsproces; Forståelse, Idégenerering, Realisering og Evaluering. 

Hvis du er interesseret i at læse om flere af vores projekter indenfor Fremtidens Skole kan du finde dem her

teams arbejder med idégenerering

vi har også været her

Close Menu