År 3 med Projektbaseret Læring i Høje-Taastrup

I 20-21 går vi i gang med tredje år med kompetenceudvikling i projektbaseret læring af 500 lærere og pædagoger i Høje-Taastrup Kommune. Mange teams er ved at få værktøjerne godt ind på rygraden. Vi ser flere og flere projekter, der virkelig griber eleverne. 

Vi kan nu arbejde med en større kompleksitet i projektarbejdet, sætte fokus på dybdelæring og faglighed. Ikke mindst kan vi også sætte det ind i en ramme for skoleårets planlægning nu, hvor omfanget er mere massivt. 

Læs mere om vores PBL Akademi, hvor vi hjælper skoler i hele landet i gang med projektbaseret læring og kontakt os endelig!

Rammerne for alle skoler er følgende

• Alle klasser på kommunens ni skoler laver innovative projekter ud fra en ‘design thinking’-model. Minimum 2 gange om året i 3–10 uger.

• Projekterne løser en konkret problemstilling. Problemstillingen er ofte stillet af en virksomhed, institution eller andre uden for skolen.

• Alle kommunens 500 lærere og pædagoger uddannes og understøttes af Autens i at undervise elever i innovative projektforløb. Projektet er finansieret af AP Møller Fondens folkeskoledonation.

• Kommunen bygger to nye skoler, der er indrettet til at arbejde i innovative projekter som den primære undervisningsform. Det er Læringshus Nærheden og Børne- og Kulturhuset. Øvrige skoler opdateres trinvis.

vi har også været her

Close Menu