FUEL – nytænkning af udskoling i Rødovre

October 25th, 2012  |  Tilbage til nyheder, oplæg, skole forfra, skoleudvikling

Rødovre Kommune sætter kraft bag nytænkning af udskolingen på alle kommunens skoler. Kommunens pædagogiske udviklingsenhed PUC har teamet op med Lene Jensby Lange, Autens, til at holde inspirationsoplæg på samtlige skoler hen over efteråret 2012 som led i udviklingsprocessen. Lene taler om skolen fra industrisamfundet til videnssamfundet, om New Millenium Learners, om ændrede vilkår og muligheder for læring, om nye kompetencebehov og ikke mindst digitaliseringens potentialer for nytænkning.

Læs mere under skoleudvikling, udskoling og under eksempelvis projekt future college, der fortæller om forandringsprocesser i udskolingen.

Her kan du se eksempler på andre inspirationsoplæg, Autens har holdt.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.