FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER PÅ SKOLERNE, ALLERØD KOMMUNE

I makkerskab med Learningspaces, udarbejdede Autens en rapport med anbefalinger for hver af skolerne i forhold til modernisering, omdisponering, kapacitetsjustering, nybyggeri og øvrige indsatser for en fremtidsrettet skole med læringsmiljøer, der understøtter det 21. århundredes kompetencer. Arbejdet indebar grundig fysisk gennemgang af hver skole inkl. møde med ledelse og udvalgte medarbejdere samt evaluering af de fysiske rammer op mod fremtidsrettede pædagogiske funktionskriterier for skole i det 21. århundrede. 

vi har også været her

Close Menu