Hvor skal vi hen? 10 potentialer til fremtiden

February 6th, 2013  |  Tilbage til skoleudvikling  |  2 Comments

Autens har gjort status over tendenser og fokuspunkter nationalt som internationalt og samlet 10 bevægelser, som får stor betydning for skoleudvikling i de kommende år. Vi mærker det allerede i vores dialog med kunder. Der er spændende forandringer i grøde i krydsfeltet mellem styrkede læreprocesser, personalisering, digitalisering og entreprenørskab – og bag scenen i skolens organiserings- og samarbejdsformer såvel som fysiske rum. Og ikke mindst er der stor innovationslyst for at skabe en skole, der matcher det 21. århundrede. Giv gerne dit besyv med på fremtid@autens.dk. Vi sender gerne en plakat – Skolen ind i Fremtiden – til din skole!

Har du lyst, kan du her læse om konkrete eksempler på Autens’s arbejde med skolebyggerilæringsmiljøer eller generel skoleudvikling.

SØG

->

SKOLEN SKABER VI SAMMEN!

Vi elsker udfordringer! Umulige situationer, hvor vi sammen løfter tingene til godt og bedre – på måder som den rette proces kan skabe en iderig, kreativ tilgang til.

Vi bruger krudt på forskning i læring, fysiske læringsmiljøer, hjerner, fremtid, IT & læring og meget mere. Vi har en anerkendende, åben tilgang – og lader denne tilgang gennemsyre de samarbejdsprocesser, som vi designer og faciliterer, og de projekter, vi leder.

Vi bygger på Teori U, på positiv psykologi – og på en brændende ambition om, at vi sammen forbedrer liv og læring for mennesker og dermed forbedrer menneskers livsmuligheder.

Teori U handler om at ”lede ud fra fremtiden, som den viser sig”. Vi er som organisationer i et konstant mixet felt af fortid-nutid-fremtid. Vi arbejder med jer for at finde vejen sammen ind i en ny fremtid, vi alle er medskabere af.