Frederikssund Kommune, maj 2010: Rum for læring

Folkeskolen er midt i en vigtig forandringsproces. Hvorfor ser skoler ud som de gør, og hvor er vi på vej hen? Hvordan ser rum for fremtidens skole ud? Hvordan indretter vi til at understøtte børns mange måder at lære på og skaber rum, der er meningsfulde og værdifulde i både skole og fritid? Hvordan skaber vi rum, som kommunikerer den pædagogik, vi ønsker? Oplægget ser på forskellige strategier og værktøjer, man kan bruge i indretningsprojekter og gennemgår konkrete eksempler på indretning af indskolingsområder, hvor skole og fritid deler samme areal.

Oplægget indgik i en temadag for skoleledelserne i Frederikssund Kommune.

Læs flere eksempler på Autens’s arbejde med læringsmiljøer og skoleudvikling. Du kan også se eksempler på andre inspirationsoplæg eller brugerworkshops, Autens har holdt.

vi har også været her

Close Menu