Learning Space Design Lab – Enghavegård

Enghavegårdsskolen har i samarbejde med Autens nytænkt og re-designet læringsmiljøer i pagt med den pædagogiske organisering på skolen. Afsættet er inkluderende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle – og en varierede, aktiv skoledag, hvor børnene har en tydelig stemme.

Børnestemmen såvel som medarbejderstemmen har været det drivende i udviklingsprocessen. Fokus har været på hele mellemtrinnet fra 3. klasse, som allerede er godt i gang med didaktiske deltagelsesskabende milljøer.

Vi har bygget alle deres rum op i en skalamodel, som børn og voksne har arbejdet direkte i med prototyper af kommende læringsmiljøer – vores Learning Space Design Lab.

Vi har efterfølgende trukket de bærende principper ud. Det var grundlaget for workshop 2, hvor lærere og pædagoger har udviklet input til en møbelbank, der efter sommerferien kan understøtte deres fysisk-didaktiske arbejde.

Læs mere om Learning Space Design Lab her

vi har også været her

Close Menu