Læringsmiljø-workshop for Enghavegård skolen

Enghavegårdsskolen havde som et led i en større satsning på skolens læringsmiljøer bedt Autens om at tilrettelægge en workshop for både personale og elever. Workshoppen havde til formål at give større viden om, hvordan læringsmiljøer kan indrettes, så de får større effekt og bliver mere elevcentrerede.

Herefter byggede man læringsmiljøer i Autens Learning Space Design Lab ™ og udforskede her muligheder for at skabe spændende og udfordrende læringsmiljøer.

vi har også været her

Close Menu