FREMTIDENS LÆRINGSMILJØER, BARCELONA

I maj 2018 var Autens inviteret til skolekonference i Barcelona i Spanien. Her pakkede vi vores Learning Space Design Lab™ og holdt bl.a. workshop for 49 skoleledere om fremtidens læringsmiljøer og læring generelt. Workshoppen bragte mange bud på, hvordan man på kryds og tværs af vidt forskellige skoler i Catalonien kan (videre)udvikle de fysiske rammer til gavn for både børn og voksne.

vi har også været her

Close Menu