KEYNOTE OM LÆRINGSMILJØER I GLADSAXE

Lene Jensby Lange

Lene var inviteret som keynote speaker til Gladsaxe Kommunes kick-off for en massiv satsning for forandring af kommunens skoler i både indhold og de fysiske læringsmiljøer. Lene satte fokus på de fysiske miljøers betydning for vores adfærd og handlerum. Miljøerne rummer en tydelig fortælling, der guider de mennesker, der skal arbejde i rummene. Dette er uanset at den pædagogiske intention kan gå i en helt anden retning. Det er afgørende at få skabt sammenhæng mellem de pædagogiske målsætninger og de muligheder og grænser rum og indretning giver os i hverdagen. Lidt provokatorisk sagt er rigtig mange af landets klasserum hovedsageligt indrettet til det, som måske blot skal foregå 20% af tiden. Mens vi spænder ben for en varieret, personaliseret, bevægelsesorienteret og mere kreativ pædagogik, hvor rummene kan være en schweizerkniv for læring i hænderne på voksne og børn.

2016-09-07-11-22-46

vi har også været her

Close Menu