Ny sammenhængsplan på 0-18 års området i Vejen Kommune!

Tirsdag startede arbejdet i det ny §17.4-udvalg* i Vejen Kommune. Udvalget skal udvikle en ny sammenhængsplan på 0-18 års området – på tværs af dagtilbud, skole, fritid m.m.  

Det er et politisk udvalg med politikere og nøglepersoner på tværs af byrådets udvalg og forvaltningsgrene. Lene er inviteret ind som medlem af dette udvalg. Dette sker i forlængelse af det fælles arbejde med at udvikle mål og strategi på området over de sidste år.

Det bliver super spændende at udvikle anbefalinger til denne nye sammenhængsplan – med overordnede politiske rammer for mulighedsrige børneliv i Vejen Kommune. Ideerne bobler og det centrale fokus er alle børn i trivsel. Skønt med så klar en politisk vilje. En vilje til at skabe en langt bredere spillebane for børn i al deres mangfoldighed – så vi kan gøre en vigtig forskel for alle.

vi har også været her

Close Menu