Oplæg om 21. århundredes kompetencer for Køge Kommune

Køge Kommune afholdte Iværksættermesse, og Autens var blevet inviteret med til at holde oplæg og workshop. Mette holdt et oplæg om 21. århundredes kompetencer. Emma og Ida holdt oplæg/workshop tre gange for de mange elever om 21. århundredes kompetencer i elevhøjde. Her fortalte de bl.a. også om, hvordan undervisning med fokus på 21. århundredes kompetencer kan virke motiverende for eleverne i skolen. De kom også med eksempler på, hvordan man kan arbejde med kompetencerne på forskellige niveauer i undervisningen.

vi har også været her

Close Menu