POP-UP KONFERENCE: HIGH ON HYGGE – LÆRINGSMILJØER

I juni 2018 inviterede vi sammen med Høsterkøb Skole og Louise Klinge til pop-up minikonference om inkluderende læringsmiljøer.

Dagen var en invitation til praktikere om at kigge ind bag scenetæppet på Høsterkøb Skole og dykke dybt i inspiration og fælles refleksioner om inkluderende praksis og læringsrum. Lærere og pædagoger såvel som elever og forældre fra skolen stillede sig til rådighed med både oplæg og samtaler.

Lene fortalte kort om samarbejdet med Høsterkøb Skole i udviklingen af læringsmiljøerne og satte spot på, hvordan man kan arbejde med det fysiske læringsrum for at understøtte varierede læreprocesser og børns faglige, sociale og personlige trivsel.

Louise Klinge udfoldede sin forskning i relationskompetence, og hvordan det kan omsættes i praksis i hverdagen.

Det var en fantastisk dag med inspiration, interaktion, hands-on og faglig hygge – og ikke mindst varme, hygge og skønne netværkssamtaler. Her oplevede vi alle, hvordan pædagogik og læringsmiljøer kan skabe et velkommende og inkluderende læringsmiljø, hvor både børn og os voksne kan trives, føle os kompetente, kan udvikle os og lære.

Gæstetalere på dagen var blandt andre Dave Strudwick (UK) fra Plymouth School of Creative Arts og Margrete Grøn (Arkitema), som har slået stregerne til den spændende ny skole i Aarhus, Frederiksbjerg Skole.

En helt vidunderlig dag på en helt vidunderlig skole!

hvordan relation og læringsmiljøer hænger sammen
oplæg om læringsmiljøer
oplæg om læringsmiljøer
deltagere bygger læringsmiljøer
oplæg om læringsmiljøer

vi har også været her

Close Menu