DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER PÅ HENDRIKSHOLM SKOLE

Lørdag d. 3. marts 2018 havde Hendriksholm Skole i Rødovre en pædagogisk dag med fokus på teknologi og innovation. Dagen var planlagt som en indføring i de 21. århundredes kompetencer, med et særligt fokus på problemløsning, innovation og kollaboration. Dagen startede med et oplæg fra Ida Raben-Levetzau om de 21. århundredes kompetencer ud fra et elevperspektiv. Lærerne blev her præsenteret for, hvordan kompetencerne kan anvendes i praksis, og hvilken værdi det giver for elevers læring, trivsel og motivation.

vi har også været her

Close Menu