Generationernes Hus i Nivå

I Fredensborg Kommune har man i 2018 iværksat udviklingen af den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte. Det er et projekt, der har til formål at skabe en ny type forstadsbymidte, hvor handelsliv, skoleliv, fritids- og kulturliv skaber sammenhængskraft og byliv. Det er et tredelt projekt, der bl.a. inkluderer etablering af helt ny folkeskole, bibliotek, kulturhus, plejecenter og evt. svømmehal i et Generationernes Hus. Generationernes Hus er en central strategisk brik i at skabe en ny bymidte, da funktionerne giver alle Nivås borgere et formål med at komme i bymidten jævnligt. Generationernes Hus skal derfor placeres med omtanke i Nivå Bymidte, så funktionerne bidrager til et flow gennem bymidten og aktiverer pladser og stræder. 

Autens har som bygherrerådgiver for Fredensborg Kommune på projekt Generationernes Hus stået for forprogrammering i det tredelte projekt:  

– En omfattende borger- og brugerinddragelse af alle interessenter for Generationernes Hus: Hvad skal det indeholde? Hvad er drømmen? Hvad vil man sammen? 

– Udvikling af behovsspecifikation, der kan indgå i senere byggeprogram inklusiv økonomi og arealbehov. 

– Ny vision for Nivå Skole på basis af udviklingsproces med ledelse, medarbejdere og elever.

Forprogrammeringen har dannet grundlag for, at der i april 2020 blev truffet politisk principbeslutning om projektet, der nu skal realiseres frem mod 2025. 

En kæmpe tak skal lyde til Autens og Lene Jensby Lange for “fødselshjælpen” ved arbejdet med skolens nye visioner. Lene og hendes yderst kompetente “slæng” har i den grad formået at få ressourcerne og mulighederne frem i lyset og ikke mindst skabt troen på en anderledes fremtid for alle os på skolen. Tak!”

Thomas Holberg Wied,skoleleder Nivå Skole

vi har også været her

Close Menu