Lene med i Tænketank om unges fritidsliv og mentale sundhed

Hver femte af vores unge har ondt i livet. Det går ikke bare ud over dem her og nu, men påvirker mange langt ind i voksenlivet. Københavns Kommune har inviteret Lene til at medvirke i Tænketanken “Investering i det gode fritidsliv”. Her skal udvikles ideer og oplæg på strategisk niveau, som kan bidrage til at ændre unges virkelighed i positiv retning. 

Lene vil have blikket særligt rettet mod både stærke og flere ungefælleskaber, meningsfuldhed, støtte og handlerum – og hvordan pædagogiske, organisatoriske og fysiske rammer i særligt klubber og ungdomsklubber i samspil kan understøtte intentionerne. 

Ungeliv skal være gode liv, der styrker muligheder og livsmod. Det er vigtigt for hver enkelt af dem – og det er vigtigt for os alle. Vi glæder os til at være en del af denne vigtige indsats for det gode fritidsliv.

Arbejdet ligger godt i forlængelse af vores arbejde med klubbers pædagogiske og fysiske rammer rundt om i hele landet og ikke mindst vores forskellige kompetenceudviklingsforløb om samskabelse i klubbers hverdagsliv såvel som understøttelse af en mere mangfoldig skole med autentiske læreprocesser og deltagelsesmuligheder for alle

vi har også været her

Close Menu