Helhedsplan – Blovstrød Børne- og Læringsby

Blovstrød by er i stærk vækst. Der bygges nye daginstitutioner og Blovstrød Skole forventes i løbet af få år at skulle kunne opstarte. Skolen skal med tiden rumme et helt spor mere. Ligeledes er der behov for væsentligt mere kapacitet på dagtilbudsområdet, hvor en udbygning er i gang. Autens har i 2018 udviklet en helhedsplan til politisk behandling for hele 0-18-års områdets faciliteter i Blovstrød i Allerød Kommune. Forslagets titel blev Blovstrød Børne- og Læringsby, hvor vi i samarbejde med kommunen og lokale interessenter – ledelser, medarbejdere, elever og borgere – udviklede en konkret vision for områdets udbygning og forandring. Et gennemtænkt sammenhængende område, der henvender sig til alle aldersgrupper. Et sted for skole såvel som dagtilbud, SFO, klub og lokalmiljø. 

vi har også været her

Close Menu