Kloge m2 på Fløng skole

Fløng Skole forventer stigende elevtal. Samtidig har skolen en ambition om styrket differentiering, inkluderende læringsmiljøer og flere hands-on læreprocesser. Vi blev derfor bedt om at se på det fysiske potentiale i skolen for at imødekomme flere elever i omdisponerede nytænkte rammer, som kunne understøtte skolens pædagogiske rejse.

vi har også været her

Close Menu