Nybyggeri for ungdomsuddannelse i Tiller, Norge

På Tiller Vidergående Skole i Trondheim Kommune i Norge har Autens i samarbejde med ARKITEMA bidraget til en pædagogisk proces, der havde til formål at udvikle fremtidige strukturelle og bygningsmæssige ændringer på videregående uddannelser i Trondheim. Arbejdet inkluderede bl.a. afholdelse af en større brugerworkshop i 2018, hvor 150 brugere arbejdede med udvikling af pædagogisk praksis i seks forskellige læringssituationer.

vi har også været her

Close Menu